Geskenke uit God se hand vir jou en my.

                                 Die opwekking van Tabita.  Handelinge 9:36-42                                          In Joppe, ‘n entjie van Lidda af, het ‘n…

Hoe lyk ons tuin?

Lukas 8:4-15. Die Gelykenis van die saaier. Jesus het hierdie gelykenis van die saaier gebruik om vir ons te kan verduidelik hoe die saad gebruik moet word, wat ons saai, en hoe dit moet groei. …

Die Albaste Fles.  

                                                   Lukas 7:36. Hierdie gedeelte in die Woord van God, bewys net weereens aan my hoe Liefdevol en vol Genade ons Here is. …

Laat ons regmaak met Jesus.

2 Korintiers 6:2 “Kyk nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding.” Jesus, ons het afvallig geword van U, vir ‘n ruk het ons weggedraai van U, daar het twyfel…

Sluiers.

2 Korintiers 3:18.(NLV) Ons almal weerspieel die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met ‘n heerlikheid…

Is my klagtes meer as my dankbaarheid?

                                                                         1 Tessalonisense 5: 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ek het vandag wakker geword met soveel om voor dankbaar te wees.  1….