Eer in plaas van smart

Jesaja 61:10(DB) Ek is baie bly vir wat die Here gedoen het. Ek is vol vreugde omdat Hy my gered het. Hy het my soos ‘n bruidegom met ‘n kroon op sy kop gemaak. Ek…

Is ons wenners of verloorders?

                                   God se Genade is genoeg vir ons.  2 Korinthiers 12:9.                                                                        Baie van ons leef ‘n lewe…

DIT IS MAKLIK OM TOU OP TE GOOI.

2 Korintiers 4:16-18. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.   In sekere situasies in enige mens se…

Oppas dat jy nie met klippe gooi nie.

                                    Die vrou wat op heterdaad betrap is. Johannes 8.                               In hierdie gedeelte lees ons hoeveel lokvalle die skrifgeleerdes en Fariseers  vir Jesus probeer stel het om Hom uit te vang.  Tenspyte daarvan…

Sout en Lig

                            Die sout vir die aarde en die lig vir die wereld. Matteus 5:13-16.                                                                      Sout en lig. As ons sout en lig bymekaar sit, besef ons dat die Christen nie sonder een van hulle…