Maak klaar met reuse in jou lewe.

Numeri 13:33(DB) Om die waarheid te se, ons het ‘n paar reuse daar gesien, almal afstammelinge van Enak. Ons het so klein soos sprinkane teen hulle gevoel, en ons dink hulle het ons seker vir…

Net jy en God.

                                                                                        Prediker 12:1 Dink aan jou Skepper in jou jong dae voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal se: Ek het daar niks aan nie. In die mense se…

Behou jou Geloof.

                                       Mattheus 21:21.  maar al  se julle ook vir hierdie berg:  Hef jou op en werp jou in die see-sal dit gebeur.”    In elke mens se lewe, kom daar stadiums van vrae,en selfs lesse wat hy…

Wat is ons keuse?

Matteus 25:13.(NLV) Wees dus altyd wakker en gereed, want julle ken nie die presiese datum of tyd van My koms nie. Jesus se vir ons in Matteus 25, dat dit met die koninkryk van God…

Sukkel ons met selfagting?

Matteus 19:19 (NLV) Respekteer jou pa en ma: jy moet jou naaste liefhe soos jouself. As ons ‘n spieel neem, en ons begin rerig oplet na wat die spieel reflekteer, is ons tevrede met dit…

PAAIE.

Mattheus 7:13+14. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en…