OOR DIE SKRYWER

Louise Van der Westhuizen se liefde vir skryf het op ‘n jong ouderdom begin want sy het gevoel sy kan haarself beter uitdruk deur pen en papier. Dus het sy begin kortverhale uitstuur na verskeie publikasies. Min het sy toe geweet dat die Here haar eendag sou roep na ‘n skryf bediening.

Sy het haar eerste ontmoeting met die Here gehad om en by 1975, maar het werklik tot wedergeboorte gekom in 2010 by ‘n vroue kamp.

Deur al die jare het haar begeerte om te skryf nooit weggekwyn nie.

In 2013 het die Here met haar begin praat om te skryf vir Sy koninkryk en dus het sy weer haar droom aangewakker deur weer skryf stukke vir verskeie Christelike publikasies te stuur.

Haar skryf werk het eerste gerealiseer in Finesse se Vroue Wat Glo kompetisie – “Skryf saam aan ‘n Bybel dagboek”, en het in twee dagboeke verskyn wat gepubliseer is deur Carpe Diem Media.

Die doel van hierdie webblad gaan heel eerste oor om alle eer en lof aan die Here te gee, en gehoorsaam te wees aan die roeping op haar lewe. Tweedens om God se Woord oor te dra op ‘n manier waarmee mense hulself mee kan vereenselwig.

Alle eer kom die Here toe!