OOR DIE BLAD

Die doel van hierdie blad is om gehoorsaam te wees aan die talent wat die Here vir my gegee het, om daardeur Sy Woord uit te dra aan mense. Daar is baie mense wat sonder hoop en doel sit in die lewe en nie kyk na wat sê die Woord van die Here oor hulle situasies nie, en dit is bedoel om daardeur mense se harte aan te kan raak in die lewe, en die regte pad aan te wys wat om te volg.

As ons vat bv die ou mense, of dwelm verslaafdes wat geen hoop of visie meer vir hulle toekoms het nie, kan ons almal daaroor gesels en ons almal kan lees wat die Woord van die Here sê. Daar is ‘n antwoord op elke vraag in die Bybel wat ‘n mens het in die lewe.

Dit gaan alles oor die Here se leering in die Woord en Sy wysheid, Sy genade, Sy liefde.

Dit gaan oor om  “compassion” te hê oor die mense wat swaar kry en sukkel.

Almal is welkom om hulle mening te gee, asook om vrylik hulle getuienisse en genesings te deel.

Dis daar vir almal om saam te kan gesels, saam te kan deel, en saam te kan leer.

*Geen oordeel, gestryery en vuil taalgebruik sal geduld word nie.  Die blad is vir opbouing en nie afbreking nie.