Die ware grootheid.

Lukas 22:27-30(DB) Wie is die belangrikste; die een wat aan tafel is, of die een wat bedien? Tog hy wat aan tafel is, nie waar nie? Maar Ek is in julle kring soos die een…

Glo ons nog in God se Wonderwerke?

Maleagi 4:2(NLV) Maar die son van Geregtigheid, met Genesing in Sy vlerke, sal opkom vir hulle wat eerbied en respek vir My het. Julle sal uitgaan en vrolik rondspring soos kalwers wat uit die kraal…

Jou hande is daar vir ‘n doel

Efesiers 2:10(DB) “Onthou God het ons gemaak wat ons nou is. Dit is Hy wat ons nuut gemaak het omdat ons Christus Jesus s’n is. Hy het dit gedoen sodat ons reg en goed kan…