God se rusplek is daar vir elkeen.

Hebreers 4:10 (NLV). “ Want almal wat in hierdie rus van God ingaan, sal SELF RUS van hulle moeitevolle arbeid, soos God ook van Sy Eie Skeppings-werk gerus het.” God se rusplek is daar vir…

GEBED IS KRAGTIG.

Romeine 12:12(NLV) “Wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan. VOLHARD IN TYE VAN SWAARKRY; MOENIE VERSLAP IN GEBED NIE.” GEBED IS KRAGTIG. Wanneer ons bid, is dit ‘n baie spesiale oomblik,…

Jou Geloof moet dade word.

Jakobus 2:14-16(NLV). “My broers en susters, wat help dit as mens se jy het Geloof, maar jou lewe wys dit nie? So ‘n geloof kan jou nie verlos nie. Se nou jy sien ‘n Christen…

“EK IS”

Eksodus 3:14. “Ek is wat Ek is.” Het God vir Moses gese. “Jy moet vir die Israeliete so se: EK-WAT-IS, dis Hy wat my na julle toe gestuur het.” “EK IS” Soms kom daar tye…

Daar is hoop

Matteus 1:20. “Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom verskyn en gese: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te…

Watter krag dra ons woorde?

Spreuke 4:20-23. (NLV) “My seun, luister baie goed na wat Ek vir jou se.  Moet dit nooit uit die oog verloor nie.  My woorde beteken LEWE vir die wat daarna luister: GESONDHEID vir die hele…

Het jy vrede in jou hart?

Matteus 5:9 (NLV) Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle se :” Julle is My Kinders” Het jy vrede in jou hart? In ‘n wereld waar nie vrede is nie, broei allerhande onheil…

Ons het ‘n Hoepriester.

Hebreers 4:16 NLV. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons Sy ontferming en genade bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word….