God se rusplek is daar vir elkeen.

Hebreers 4:10 (NLV).

“ Want almal wat in hierdie rus van God ingaan, sal SELF RUS van hulle moeitevolle arbeid, soos God ook van Sy Eie Skeppings-werk gerus het.”

God se rusplek is daar vir elkeen.

Hebreers 4:13 se; “ dat elkeen wat GLO, God se rus kan binnegaan.  Om in God se rus in te gaan, is net ‘n ervaring, en aanduiding of ons werklik Geloof het, en of ons net PROBEER om geloof te he. Wanneer ons geloof opreg is, dan betree ons God se rusplek.

Ontsnap van alle wereldse probleme soos;  redenasies, worsteling met probleme, vrees, innerlike onrustigheid, bekommernis en frustrasies.

Daar is 4 fases waarna ons kan kyk, wat veroorsaak dat ons uitbranding ervaar in ons lewens.

  1. Fisieke, Geestelike en Emosionele Uitputting. (Jy probeer meer doen, met min energie; jou dagboek is oorvol en onhanteerbeer.  Jy voel skuldig en dat jy alles moet doen.)
  2. Twyfel en skaamte; jy probeer hard, maar sukkel om by te hou, en word oorweldig, en begin twyfel in jouself. Jy voel waardeloos, onseker en minderwaardig.
  • Negatiwiteit, en sinisme asook ongevoeligheid: (Jou stresvlakke is so hoog, dit maak jou bitter, gefrustreerd en kwaad, geirriteerd en hard). Jy begin ander se motiewe te betwyfel, en jy raak emosioneel en anti-sosiaal.)
  • Krisisse en hulpeloosheid oorweldig jou, jy voel soos ‘n mislukking. Alles val uitmekaar, maar jou pogings bly jou faal. Emosies is hoog. Jy kan fisiek en emosioneel nie meer opstaan nie.

Dit is al hierdie dinge wat ons beleef, en as ons toelaat dat hierdie dinge ons lewens bly oorheers, mis ons God se rus, en Sy plan vir ons. Dit is in Sy Wil dat ons in VREDE moet lewe, en in Hom sal rus, ons moet GLO dat Hy werklik daar is vir ons, en ophou om ons eie koppe te volg.

Voel jy uitgebrand? Gaan in God se rus in, en moenie alles in jou eie krag probeer doen nie.  Gaan soek RUS, Antwoorde en Oplossings, vir elke situasie in jou lewe waarmee jy stoei, by God.

Die uitnodiging is vir elkeen, dis ons eie keuse.

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *