GEBED IS KRAGTIG.

Romeine 12:12(NLV)

“Wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan. VOLHARD IN TYE VAN SWAARKRY; MOENIE VERSLAP IN GEBED NIE.”

GEBED IS KRAGTIG.

Wanneer ons bid, is dit ‘n baie spesiale oomblik, en gesprek tussen jou en God. Dit is oomblikke wanneer ons die naaste aan God voel, en daardeur is Sy Liefde vir ons net altyd teenwoordig.

Jesus het ook baie keer net in afsondering gegaan, en dan in Gebed ingegaan na God, Sy Vader. Jesus het die belangrikheid van Gebed besef, en dit was vir Hom nodig om met God te praat. Die groot taak wat op Sy skouers gerus het, naamlik die Kruisdood, was beslis nie maklik nie. Hy het by Sy Vader gepleit  om vir Hom Krag te kon gee. Hy het God die Vader nodig gehad in elke fasset van Sy lewe, en was gehoorsaam aan God.

Jesus se Liefde was, en is nog steeds so GROOT vir elkeen van ons. Ons kan nou met vrymoedigheid na die Troon toe gaan, en al ons pyn, lyding, siektes, verslawings, hartseer, bekommernis en alles waarmee ons sukkel, net in Gebed na Hom toe neem. Al hierdie dinge was klaar vasgespyker saam met Jesus aan die Kruis, en waarmee ons ookal sukkel, IT IS PAID IN FULL.

Moet dus nooit twyfel daaraan dat Jesus nie ons gebede hoor nie, want HY HOOR elke gebed, en sien elke traan wat vloei. Gebed loop hand aan hand met Geloof. As ons intree vir iemand in Gebed, moet ons GLO dat Jesus ons gebede hoor. Maar Geloof moet eers DADE word, dit beteken ons moet VOLHARD in Gebed.

Dankie Here dat ons net kan wegkyk van ons eie behoeftes af, en kan intree in gebed vir on medemens. Amen.

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *