Die Here se terugkeer is seker.
Openbaring 22:11-17.
“Wie aanhou om kwaad te doen, moet nog meer kwaad doen, en wie vuil is, moet vuil bly, maar wie reg optree, moet voortgaan om reg te doen, en wie aan God toegewy is, moet ook verder aan God toegewy bly. Jesus se:”Kyk Ek kom gou. My loon kom saam met My om almal te beloon volgens wat hulle gedoen het. Ek is die ALFA en die OMEGA, die EERSTE en die LAASTE. Die BEGIN en die EINDE. GESEEND is die wat hulle klere skoon was sodat hulle aanspraak mag he op die boom van die lewe, en mag ingaan deur die poorte van die stad.”
 
DIE HERE SE TERUGKEER IS SEKER.
 
Elkeen van ons gaan eendag voor God staan, en verantwoording moet gee oor ons doen en late.  As ons so kyk na die lewe, lyk dit soms of mense roekeloos raak en nie omgee oor hoe hulle lewe nie, so asof die Here nooit gaan terugkom nie. In vers 12 in Openbaring 22 se Jesus:” Kyk Ek kom gou”, so Sy koms is SEKER. Dit kan enigetyd wees, wanneer ons dit die minste verwag, die tyd gaan ons nie weet nie, en dit kan ons almal onkant vang.

In vers 12 se die Here ook:” My loon kom saam met My om almal te beloon volgens wat hulle gedoen het”  Daar is niks wat ons vir Hom kan wegsteek nie, en alles wat ons hier op aarde agter geslote deure se en doen, sal eendag aan die Lig kom, niks bly verborge nie.

Vraag is: Het ons op aarde ons doel gelewe in God se Wil, of in ons eie Wil?  Was ons oe te blind om God se Woord te lees, en ons ore te toe om nie Sy Wil vir ons te verstaan en te doen nie?  Ons kan nie roekeloos bly lewe nie, die Here se koms kan enigetyd wees, en ek glo nie een van ons wil he Hy moet ons onkant vang nie.

Dit is in God se begeerte dat elkeen van ons kan aanspraak maak op die boom van die Lewe, en dat niemand van ons verlore sal gaan nie. Om voor God te staan te moet kom eendag, en ons werke en lewens getuig nie in Sy Wil nie, wil ons nie die verskriklike finale woorde hoor waar Hy se:” Gaan weg, ek het jou nooit geken nie.”  Ek sidder as ek daaroor dink.
 
 Jesus se: Is almal gereed vir My koms, want Ek kom VERSEKER!

 
 
 
Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *