Ons het ‘n Hoepriester.

Hebreers 4:16 NLV.

Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons Sy ontferming en genade bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word.

Ons het ‘n Hoepriester.

Here, ons weet dat ons lewens sommer net een deurmekaar spul is. Dit voel asof alles wat ons doen net verkeerd is, en dan aan die ander kant tas dit ons menswaardigheid aan, want ons voel ons is nie goed genoeg vir U nie.

Help ons Here om weer ‘n slag binne- in ons self te kan kyk, en om U te soek in alles wat ons beplan en doen, want as ons eiewysig is, dis dan wanneer alles verkeerd loop.

U se vir ons in U Woord in Hebreers 4:14: “Terwyl ons dan nou ‘n groot Hoepriester het wat REEDS deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Vers 15: “ Die Hoepriester wat ons het, is NIE Een wat GEEN MEDELYE met ons swakhede kan he nie. Hy was immers in ELKE OPSIG net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.”

Heilige Gees, help my om weereens my sonde te kan bely voor U, en U my weer die krag en wysheid sal gee om die dinge in my lewe waarmee ek sukkel, en nie meer goed genoeg voel nie, te kan hanteer.  U sal my net weereens laat besef dat ek myself nie moet afbreek en onderskat nie, maar die uitnodiging in Hebreers 14:6 sal aanvaar. “ Kom ons gaan dan met VRYMOEDIGHEID na die GENADETROON, sodat ons BARMHARTIGHEID en GENADE ontvang en so op die regte tyd gered kan word.”

Dankie Here, ons Loof en Prys U.

Amen.

Louise van der  Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *