Maak klaar met reuse in jou lewe.

Numeri 13:33(DB)

Om die waarheid te se, ons het ‘n paar reuse daar gesien, almal afstammelinge van Enak. Ons het so klein soos sprinkane teen hulle gevoel, en ons dink hulle het ons seker vir sprinkane aangesien.

In hierdie les sien ons hoe die Israeliete aan die einde gekom het van hulle 40 dae reis deur die woestyn, en Moses het verkenners uitgestuur om die beloofde land wat nou voor hulle le, te gaan verken. Met hulle terugkoms het hulle aan Moses en die Israeliete gaan rapporteer: Ons het na die land gaan kyk waarheen jy ons gestuur het. Dit is ‘n baie vrugbare land. Hier is van sy vrugte. Die mense wat in die land woon, is egter baie sterker as ons. Hulle is soos reuse, ons het voor hulle soos sprinkane gelyk.

Hoe sien ons onsself? Hoe sien ons die struikelblokke op ons paaie? As dit voel of ons nikswerd is nie, gaan ons sukkel om iets te bereik. Elke uitdaging gaan ons laat ineenkrimp van vrees. Die groot fout wat die verkenners gemaak het, was om na die grootheid van die reuse voor hulle te kyk, en dit is hoekom hulle soos sprinkane teenoor die reuse gevoel het. Hulle was bang.

In ons eie krag kan ons bitter min verrig, maar in Christus kan ons enigeiets doen wat Hy van ons vra. Ons het almal swakhede, maar dit moet nie veroorsaak dat ons in vrees lewe nie. Laat ons oe gevestig wees op God, en Hy sal Sy krag deur ons swakhede openbaar. Ons sit almal met reuse in ons lewens, as God dan aan ons kant is, hoekom moet ons vrees, ons hoef nie bang te wees vir enigeiets of enigeiemand nie.

Moses het 12 verkenners uitgestuur om te gaan kyk of hulle die beloofde land kan inneem, maar net Josua en Kaleb het geglo dat God groter is as enige struikelblok. Moenie vrees nie, wees die soort mens wat na God sal kyk vir hulp sodat jy jou reuse kan  verslaan. Hy sal met enige reus kan afreken.

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *