Net jy en God.

                                

                         

                             Prediker 12:1

Dink aan jou Skepper in jou jong dae voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal se: Ek het daar niks aan nie.

In die mense se jong lewe, le daar soveel wonderlike tye vir hom voor.  Hy sien kans om berge te kan versit, en kan nie wag vir die volgende dag se nuwe uitdagings wat voorle nie.  Waaghalsig en vol krag pak hy die nuwe uitdagings aan wat op sy pad kom. Tyd is geen kwessie in sy lewe nie, en elke verjaardag vier hy saam met sy vriende. Hy gaan so nou en dan kerk toe, maar stap nie rerig ‘n pad saam met God nie.

So vlieg die jare verby sonder dat die mens dit agterkom, dan skielik een oggend kyk hy in die spieel en sien sowaar die eerste grys hare en plooie raak.  Die mens skrik hom boeglam, en skielik begin hy wonder waar is al die jare dan heen?  Tyd het so vinnig verby gegaan, en daar was nog soveel wat hy wou doen en bereik. Dit is die tyd wanneer jy realisties na jouself en na jou tyd, wat jy dink jy oorhet kyk, en die hunkering na God begin al meer en meer word.  Dan word God ‘n erns in jou lewe, niks van die lekker dinge, en ook die swaarkry nie, nee dan is dit net jy en God.

Alles wat eens op ‘n tyd so belangrik in sy lewe was, het nou absoluut geen waarde nie, ook wereldse besittings en populariteit, maak geen sin meer nie.                                                                                          

Daardie eerste werklike ontmoeting tussen hom en God laat die mens vir die eerste keer in sy lewe dink  aan sy Skepper. Hy besef hoe lief God hom werklik het, want hy het maar heelwat onverantwoordelike dinge gese en gedoen toe hy jonger was. God het hom so beskerm en elke keer probeer terugbring na die regte pad toe.  

Jongmens, geniet jou jonkheid, maak vir jou skatte bymekaar in die hemel waar dit rerig tel. Ken jou Skepper in al jou wee, want eendag sal jy besef, deur al die jare was daar ‘n hunkering in jou lewe na iets Groters. Jy kon nooit vervul word nie, want diep in jou hart was jy opsoek na God. Stap jou lewenspad van jongs af saam met God, en jy sal sien hoe jou sieninge en waardes verbeter.  Dit sal regte skatte word wat vir altyd sal hou.

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *