Gebruik Jou talente en gawes oorvloedig.

soft pretty blue background with glassy bokeh effect design, mottled blotchy white texture

Matteus 25:29(NLV)

Aan hulle wat dit wat aan hulle toevertrou is, goed gebruik, sal nog meer gegee word. Ja, hulle sal oorvloed he. Maar van hulle wat niks kan wys nie, sal selfs die bietjie wat hulle het, ook nog weggeneem word.

In hierdie verhaal vertel Jesus van ‘n ryk man wat op reis wou gaan. Toe roep hy sy slawe bymekaar, en gee vir hulle elkeen ‘n bedrag geld na gelang van hulle bekwaamheid, en se vir  hulle dat hulle moes woeker daarmee terwyl hy weg was. Hy wou kyk wat hulle rerig kon doen met hulle talente. Vir die een het hy vyf bondels geld gegee, die volgende een het hy twee bondels geld gegee, en aan die laaste een, een bondel geld.

Die eerste een wat vyf bondels gekry het, het sy geld gaan verdubbel, so het ook die tweede een sy geld gaan verdubbel. Die derde een het egter ‘n gat gaan grawe, en sy geld mooi weggesteek daarin. ‘n Lang tyd het verbygegaan, en toe die ryk man terugkeer, roep hy al sy slawe bymekaar.

Die man het die eerste slaaf geprys omdat hy die geld verdubbel het, en vir hom gese: Uitstekend! Jy is ‘n voortreflike slaaf, een op wie ek kan staatmaak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys, daarom gaan ek nog groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees!

So ook het die man die tweede slaaf geprys, en dieselfde woorde vir hom gese. Die derde slaaf was egter nie so gelukkig nie, en die man het vir hom gese: Jy is nou rerig ‘n hopelose werker, ‘n nikswerd, ek kan jou nie vertrou nie.  Gee jou muntstukke aan hom wat die tien muntstukke het.

Ons het nie dieselfde talente en gawes ontvang nie, maar ons het almal iets ontvang. Ons kan wees waartoe God ons persoonlik geroep het. Ek kan nie jy wees nie, en jy kan ook nie ek wees nie, maar ons kan almal wees wat die Here van ons verlang.

Baie van ons voel onvervuld, en dit is hoekom ons gefrustreerd en sielsongelukkig voel, ‘n nikswerd. Ons laat dit toe dat die duiwel ons uit ons roeping en seeninge uitpraat.

Is ons ook nie maar soms soos die derde slaaf nie? Talente word weggesteek juis daarom want ons vrees verantwoordelikhede, of moontlike veroordeling, bang om kanse te waag met die talente wat God aan ons toevertrou het. Dit is verniet aan ons gegee om dit oorvloedig te kan gebruik, en uit te deel.

Kom ons gebruik dit na die beste van ons vermoe, dan sal die Meester ook eendag vir ons kan se: Uitstekend! Ek kan jou vertrou, jy is voortreflik. In die kleine het jy jou betroubaar bewys,daarom gaan ek nog groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou¸ kom vier saam met my fees!

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *