Wat is ons keuse?

Matteus 25:13.(NLV)

Wees dus altyd wakker en gereed, want julle ken nie die presiese datum of tyd van My koms nie.

Jesus se vir ons in Matteus 25, dat dit met die koninkryk van God sal gaan soos met die tien meisies wat met hulle lampe moes wag vir die koms van die bruidegom. Vyf van die meisies was verstandig genoeg om hulle lampe vol olie te maak, en te sorg dat hulle genoeg ekstra olie saam vat in houers, terwyl die vyf dwase meisies wel hulle lampe saam geneem het, maar geen ekstra olie nie.

Hulle het lank gewag vir die koms van die bruidegom, en almal het vaak geword en aan die slaap geraak. Teen middernag het ‘n geroep hulle wakker gemaak. Hier kom die bruidegom! Gaan verwelkom Hom. Die meisies het opgespring en hulle lampe begin regkry. Met ‘n skok besef die vyf dwases dat hulle lampe aan die doodgaan is, en vra vir die verstandiges: Help ons asseblief met olie, waarop die hulle antwoord: Nee, ons kan nie, daar is nie genoeg vir ons almal nie. Gaan koop vir julle olie.

In daardie tyd was mense afhanklik van olie vir lig, en die verstandiges het gesorg dat hulle genoeg olie saamvat. Die dwases het nie genoeg olie saam geneem nie, en daardeur hulle kans verbeur om saam met die bruidegom te kon gaan. Die Here het vir al tien meisies dieselfde geleenthede gegee, maar party het gekies om verstandig te wees, terwyl die dwases dit nie gedoen het nie.

Dit maak nie vir die Here saak wie jou ouers of familie is, of wat jou velkleur is, en of jy vet of maer is, of wat jy verbrou het in jou verlede nie. By Hom het ons elkeen die gelyke geleentheid om te kan kies of ons by Hom wil wees, of nie.

Party van ons sal reg kies, terwyl ander nie kans sal sien om op die Bruidegom te wag nie. Later in die hoofstuk lees ons dan ook dat terwyl die vyf dwase meisies gegaan het om vir hulle olie te koop, die Bruidegom reeds opgedaag het, en die feesvertrek se deur was gesluit. Toe kom hulle terug en roep: Meneer, Meneer, maak asseblief vir ons oop! Maar Jesus het hulle geantwoord: Ek ken julle glad nie. Daarmee het hulle die kans verbeur om saam met die Bruidegom te kon wees.

Sjoe julle, dit moet vreeslik wees as die Here vir ons sou se: Ek ken julle glad nie. Dit sal so finaal wees. Kom ons besluit vandag reg. Wil ons dwaas wees of verstandig? Laat ons sorg dat ons lampe altyd vol olie sal wees, en dat ons ekstra olie sal saamvat. Ons wil nie die geleentheid mis van Sy koms nie, en ek glo elkeen van ons wil saam met Hom feesvier in die feesvertrek. Kom ons leer uit hierdie verhaal.

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *