Sukkel ons met selfagting?

Matteus 19:19 (NLV)

Respekteer jou pa en ma: jy moet jou naaste liefhe soos jouself.

As ons ‘n spieel neem, en ons begin rerig oplet na wat die spieel reflekteer, is ons tevrede met dit wat ons daarin sien? Laat ons nou dieselfde spieel neem en dit so laat reflekteer tot binne in ons liggame, sodat ons kan sien wat in ons harte en denke aangaan. Is ons tevrede met dit wat ons sien wat daarin aangaan?

Het jy jouself lief, respekteer jy jou ouers? Is dit nie so dat as ons opreg en eerlik in ons harte en denke kyk, dat dit so vol van ander dinge is sodat ons niemand kan liefhe of respekteer nie? God leer ons om liefde en respek te kan toepas met jouself, jou medemens. Dit sluit jou ouers in, want of jy dit nou wil glo of nie, dit is jou ouers deur die Here uitgekies vir jou.

Wat vertroetel ons in ons harte en denke, haat, selfsug, oordeling,bitterheid, ag die lysie kan net aangaan….

As ons positief begin dink, dan weet ons, ons is deur God geskape, en Hy het ons in LIEFDE geskape, en ‘n vrye wil gegee, dus kan ons KIES om onsself lief te he, asook jou medemens. Aanvaar jouself, respekteer jou ouers, want weet jy dis beter om liefde, vergifnis en aanvaarding, respek in jou hart te he. Hou op om jouself te verwerp, want as jy dit bly doen, gaan jy nooit kan leer hoe om dit op ander mense te kan toepas nie. Maak vrede met jou verlede, onthou dit WAS jou VERLEDE, jy hoef nie verder daarin te lewe nie, daar wag ‘n wonderlike toekoms saam met God. Jy weet daar is ‘n liedjie met die woorde: Liefde is ‘n stille rivierstroom, wat vloei deur droe woestyne, droog die rivier weg, dan sal al die klein vissies sterf. Ja so is dit ook hoe liefde, respek en vergifnis deur ons harte en denke moet vloei, soos die stille rivierstroom, want sodra dit opdroog, droog die rivier op, en sonder liefde het ons niks, en kan ons nie bestaan nie.

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *