PAAIE.

Mattheus 7:13+14.

Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.

Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

Ek sit hierdie Skrif en lees, en in die gees sien ek miljoene verskillende mense op paaie stap. Elke mens het sy verskillende rigting wat hy/sy volg.  Dit laat my so baie meer hierdie waarskuwing verstaan wat Jesus vir ons hier gee in Mattheus 7, Hy se ons moet nie op bree paaie loop nie, want in bree paaie is die pad wyd, en het baie verskillende afdraai paaie. En soos die mens is, word ons soms baie nuuskierig en volg hierdie afdraai paaie.

Die gevaar is groot, want ons weet nie watter versoekings vir ons le en wag nie. Ons begin verdwaal, en ons trap in lelike versoekings in en lokvalle vang ons vas. Sondige en verleidelike plekke vang ons in situasies vas waarin ons regtig sukkel om weer die regte pad te kan terug vind. Soms is die mens gelukkig wat daaruit kom, ander nie. Jesus se: “ wyd is die poort wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.” Hy waarsku ons om die regte pad te volg.

In die volgende vers praat Jesus van die nou poort, en Hy se: “ smal is die pad wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.”  Ons vind dit moeilik om op die smal pad te loop, want daar probeer die vyand ons van rigting afgooi deur verkeerde rigting wysers daar te stel sodat ons weer op die bree pad opeindig. Party se: draai hier af, en ons volg, en wat gebeur, hy stamp ons van die smal pad af.

Maar Jesus kom en se as ons op die smal pad bly, en nie afdraai paaie volg nie, lei hierdie pad na die lewe. Wie is ons rigtingwyser? Jesus Christus, Hy sal ons nie laat verdwaal nie, en sal ons kom haal op bree paaie, en terug bring op die smal pad.

Ek en jy is stappers in God se koningkryk wat verskillende paaie volg. Watter pad verkies ek en jy om te volg?

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *