Vyf brode en twee visse.Markus 6:38.
En Hy se vir hulle: Hoeveel brode het julle? Gaan kyk. En toe hulle dit te wete gekom het, se hulle: vyf , en twee visse.

 
In Markus 6 lees ons dat Jesus Sy twaalf dissipels bymekaar geroep het, en hulle twee twee begin uitstuur het, en aan hulle mag gegee het oor die onreine geeste, en hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te neem nie, as net ‘n stok alleen-geen reissak, geen brood, geen geld in die beurs nie, maar skoene aan die voete.
 
En toe Jesus en die dissipels weer bymekaar gekom het na ‘n lang tyd, het die dissipels vir Hom alles vertel wat hulle gedoen het, sowel as wat hulle geleer het. Jesus het so na hulle gekyk, en gesien dat hulle moeg is, en Hy se vir hulle: KOM JULLE SELF IN DIE EENSAAMHEID VAN ‘N VERLATE PLEK EN RUS ‘N BIETJIE. Hulle het nie eens ‘n geskikte tyd om te eet nie, want daar was baie wat kom en gaan.
 
Hulle het in die skuit vertrek na ‘n verlate plek om in die eensaamheid te gaan rus. Van die mense het hulle sien weggaan, en baie het Jesus erken en te voet af daarheen saamgestroom om by Jesus te vergader. Jesus het hulle innig jammer gekry, en Hy het hulle baie dinge geleer. En toe dit laat word kom Sy dissipels na Hom en se: Die plek is verlate en dit is reeds laat. Stuur die mense weg na die buitewyke en dorpe sodat hulle vir hulleself kan gaan brood koop, want hulle het niks om te eet nie.
 
Maar Hy antwoord en se vir hulle: GEE JULLE AAN HULLE IETS OM TE EET. En hulle se vir Hom: Moet ons gaan en vir tweehonderd pennings brood koop en aan hulle gee om te eet? En Hy se vir hulle: Hoeveel brode het julle? GAAN KYK. En toe hulle dit te wete gekom het, se hulle: VYF EN TWEE VISSE.
 
En Hy het hulle beveel om klompies-klompies op die groen gras te gaan sit. Jesus neem die vyf brode en twee visse, kyk op na die hemel en dank; EN HY BREEK DIE BRODE EN GEE DIT VIR SY DISSIPELS om vir die mense voor te sit. Almal het geeet en versadig geword, en hulle het twaalf mandjies opgetel, en van die visse.  Vir elkeen van die twaalf dissipels was daar ‘n mandjie.
 
Met hierdie verhaal is daar ‘n hele paar lesse om te leer.  Jesus gee Sy dissipels opdrag om te GAAN KYK en te SIEN.  Ons is baie keer ontevrede met situasies en dinge in ons lewens. Wanneer ons ook begin KYK en SIEN wat ons eintlik het, begin ons agterkom dat ons GENOEG het.
 Gee jou vyf brode en twee vissies oor aan Jesus, en die dae wanneer geloof en situasies ons plat trek, gaan le in die groen gras, kom in die teenwoordigheid van Jesus, DANK Hom vir alles wat jy en ek het. GEE IN VOLLE OORGAWE EN GELOOF OOK AAN JESUS JOU VYF BRODE EN TWEE VISSIES, en ons sal versadig word.
 
Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *