Die ware grootheid.
Lukas 22:27-30(DB)
Wie is die belangrikste; die een wat aan tafel is, of die een wat bedien? Tog hy wat aan tafel is, nie waar nie? Maar Ek is in julle kring soos die een wat dien. 


 
Onder Jesus se dissipels, was daar altyd ‘n stryery oor wie nou eintlik die belangrikste was.  Jesus het hulle elke keer met ‘n gelykenis geantwoord, en in Lukas 22:27 het Hy weer vir hulle die vraag gevra; wie is die belangrikste; die een wat aan tafel is, of die een wat bedien?

Ek wonder net wat het deur elkeen se gedagtes gegaan. Want sien, as jy aan die tafel sit, is jy tog die eregas en jy wil graag bedien word. Maar aan die anderkant wil die een wat bedien, tog ook as die belangrikste beskou word, want die persoon het baie moeite gedoen met alles, en moes die heeltyd gasvry wees, sodat almal genoeg kon kry om te eet en te drink.

Jesus antwoord hulle toe en se; dat die een wat aan die tafel sit die belangrikste is. Hy se; maar Ek is in julle kring soos die een wat dien. Jesus wou tussen Sy dissipels wees, hulle leer, nagmaal gebruik saam met hulle. Hy wou tussen Sy dissipels wees, die mense waarvoor Hy baie lief was. Jesus weet hoe om altyd die beste voor te sit, en te gee vir ons almal. Hy doen moeite met ons, Hy is nie skaam om Sy Hande uit te steek nie.

Daarna in vers 28 se Jesus; Julle is die mense wat in My beproewings altyddeur by My gebly het. Net soos My Vader ‘n koninkryk aan My bemaak het, so bemaak Ek ‘n koninkryk aan julle, sodat julle in My koninkryk aan My tafel kan eet en drink, en op trone kan sit om oor die twaalf stamme van Israel te regeer.

Wow julle, watter kragtige belofte is dit nie? Ons slotsom is dat sommige eerste, groter en beter is, MAAR GOD SE KONINKRYK HET ‘N NUWE ORDE, ‘N SIRKEL WAARIN NIEMAND LAASTE OF EERSTE IS NIE. ‘N SIRKEL MET JESUS AS DIE MIDDELPUNT.
DAAR WAG ‘N TAFEL MET ‘N SITPLEK VIR ELKEEN VAN ONS.  Prys die Here!
 
Louise van der Westhuizen.
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *