Leer uit die natuur.

                               Kyk na die voels van die hemel.  Matteus 6:26.

God het aan ons die natuur geskenk sodat ons dit kan bewonder, bewaar, en vir ons om te kan geniet.  Wat is mooier as die gesang van die voels wat ons wakker maak in die oggend?  Ons staan op met nuwe krag, nuwe moed, asook die vooruitsig van ‘n nuwe dag wat vir ons voorle.

Van ons staan op in die oggend sonder om ag te
gee op die klein dingetjies wat ons omring, die begin van ‘n nuwe dag word as vanselfsprekend aanvaar.  Die gejaagdheid en bekommernisse van die lewe oorheers ons.  Sien ons ooit die sonsopkoms in die oggend raak? ‘n Dag het ook maar net soveel ure, en daar is soveel wat gedoen moet word. Rekeninge wat betaal moet word, die kinders wat skool toe gevat moet word, na-skoolse aktiweite moet nagekom word, dokters- afsprake, tandaarts- afsprake, ag daar is net te veel om op te noem.

Dan wonder ons hoekom ons sukkel om te slaap in die nag!  Daar is soveel bekommernisse en verpligtinge wat ons omring.  Hoor ons God se stem as Hy vir ons se: “Stadig My kind, leer uit die natuur?”  In Matteus 6:26 se Jesus: “ Hou die voels in die lug dop. Hulle saai nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie.  Dit is onnodig, want julle hemelse Vader gee vir hulle kos.”

Terwyl ek een oggend buite rondstap, vang my oog die geelvink wat besig is om sy nes te bou in die boom agter ons huis. Ek staan hom en dophou, en ek besef dat God die voels van die hemel so uniek gemaak het. Die los grassies hang van die nessies af wat die geelvink besig is om te bou, en ek sien hoe bekwaam en kunstig hy die los grassies met sy bekkie vleg. Die nes moet gebou word vir sy vrou en kinders sodat hulle ‘n blyplekkie het. Soos ‘n goeie pa sorg hy dat alles reg is, die ingang moet reg wees, en die dak mag nie lek nie.

Hoe weet die geelvink, en alle ander diere op die aarde wat hulle doel is, en wat hulle take behels?  Is dit nie wonderlik hoe God die natuur geskape het nie?  Dit spreek van God se Almag.
Kom ons stop ‘n bietjie, en kyk om ons rond, en leer uit die natuur.  God se ook in Sy Woord : “ Kan al julle bekommernisse julle lewens een sekonde langer rek? Besef julle dan nie dat julle vir God baie kosbaarder  is as die voels in die hemel nie?”  God het so ook elkeen van ons uniek geskape, en ons is Sy geliefde kinders.

Kyk na die voels van die hemel met ander oe, (geestelike) oe. Hoe onbesorg en vrolik is hulle nie, tenspyte daarvan dat hulle geen voorsiening gemaak het vir more nie.  Ons sal altyd verantwoordelikhede he, maar leer van die voels om jou nie onnodig te bekommer of te kwel nie.  Doen net jou plig na die beste van jou vermoe, en God sal vir die res sorg.

Gebed:
Dankie Here, vir die les van die voels van die hemel. Laat hulle my leer dat ek nie nodig het om my onnodig te bekommer nie, maar dat ek op U sal vertrou om ook vir my te sorg, net soos U vir hulle sorg. Dankie dat ek vandag en more in U hande kan plaas, en op U kan vertrou. Ek kan rustig raak.
Amen.
 
Louise van der Westhuizen.


 
 
 
                                                  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *