Jy is nie alleen nie.

           Psalm 34:18. “Die Here is naby die wat gebroke is van hart,

           En Hy verlos die wat verslae is van gees.

Voel dit soms vir jou of jy die enigste een is in hierdie groot wereld wat deur swaarkry en seerkry gaan?   Jou hart voel soos ‘n sweer wat ryp geword het, en nou wil oopbars van al die opgekropte emosies.   Jy voel so verstote, verlate en alleen.  God voel ‘n myl ver weg van jou af, en jy wonder, het God my dan nou ook verlaat?

Nee, kind van God, die vyand val jou aan en mislei jou deur allerhande leuens vir jou te vertel.   Jou emosies is een van die maklikste teikens waardeur satan jou kan aanval, en as jou emosies deurmekaar is, dan is jou denke deurmekaar.

Gelukkig is dit nie die einde van die wereld nie, daar is nog goeie nuus vir ons. Die Houtkruis!  Jesus leef, Hy het opgestaan en die dood oorwin, en Hy wil tot jou nader, en vir jou wys hoe oneindig lief Hy jou het.   Hy was bereid om Sy lewe vir ons op te offer, en Jesus verseker ons dat Hy nog steeds so lief is vir ons.   Hoe kan ons dan nog twyfel daaraan? Wanneer sulke emosies ons oorval, is Jesus al Een wat regtig saakmaak.

Ons het ‘n nuwe identiteit inChristus, en ons is Sy geliefde kinders. Wanneer verworpenheid, verstotenheid en alleenheid oor jou pad kom, endit vir jou voel asof alles te veel word, onthou die Kruis, jy is nie alleen nie.   Roep uit na God, en stort alles voor Hom uit, dit maak nie saak hoe groot jou sondes is nie.   By Jesus is daar vergifnis, vrede en rus.

Moenie toelaat dat jy soos Petrus wegsink in die water nie, roep: Here, help my, en Jesus sal Sy Hand uitsteek na jou toe, jou vasgryp en uittrek.   Veilig sal jy wees in God se Hand.  Hy sal jou terugsit op die regte pad, en saam met jou stap, vertrou Jesus.

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *