Jona 4 : 2Ek het geweet U is ‘n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat Uaangekondig het.

                                                         

Jona was ‘n ongehoorsame en onwillige profeet wat nadat hy ‘n opdrag van God ontvang het, dit glad nie wou uitvoer nie.  Hy het enigeiets probeer om God se opdrag te ontduik, en ‘n ander koers ingeslaan en weggevlug.  Liewer vlug as om aan Godgehoorsaam te wees.  God gryp in en bring Jona terug sodat Hy Sy opdrag aan Jona kon herhaal en hom weer ‘n kans te kan gee.

Godstuur Jona Nineve toe met ‘n boodskap aan die mense.  Jona het die Assiriers gehaat, en daarom met teensin en ongehoorsaamheid gereageer. Maar Jona moes leer dat die Here alleen oor Sy Woord beskik en dat mense slegs die boodskappers is.  Die mense se reaksie op Jona se boodskap was geweldig, en hulle het berou gehad en hulle tot God bekeer.  God se genade en liefde is groot, Hy spaar die Assiriersse lewens want hulle het berou gehad.

Jona word toe kwaad omdat die Here Nineve gespaar het.  Hy wou sy wil laat geskied het, en nie God se wil nie, en Jona wou maar liewer sterwe. God is weereens genadig en liefdevol teenoor Jona, en daardeur het Jona besef ,hy moet buig voor sy Skepper.

Is ons nie maar ook soms soos Jona nie, ons wil weg vlug en alles moontlik probeer om nie gehoorsaam te wees aan God nie?  As die Here ons stuur om boodskappers te wees virHom, laat ons dan se:   Stuur my Here, ek is gehoorsaam en gewillig.

Louise van der Westhuizen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *