Jou geveg is teen die vyand.

As jy dalk die fliek  War room gekyk het, glo ek jy sal met my saamstem, dat dit eintlik die waarheid, en die enigste uitweg is om gevegte in jou lewe te kan hanteer.

 

Deur al die jare heen, veg ons vir krag en mag, vir rykdom, vir regte of vir vryheid. Dit wil lyk of daar altyd iets is om voor te veg, maar een ding het altyd staande gebly gedurende die geveg. Daar is altyd Iemand wat ‘n strategie gebruik. Ons moet kyk waarmee die vyand ons teister in ons lewens, en die slaggate raak sien wat hy op ons paaie stel. Dan moet ons ‘n plan ontwikkel om staande te kan bly, en om te veg teen sy planne.

In ons lewens het ons elke dag iets om teen te veg, dinge soos finansies, werkloosheid, hongerte, verslawing en ja selfs sake van die hart. Wanneer ons in ‘n verhouding is, of in ‘n huwelik, is dit ‘n geveg teen die vyand, want daar word deesdae baie aanvalle in huwelike gedoen. Baie min van ons verstaan rerig waarteen ons te staan kom, en met wie ons te doen het.

Om ‘n geveg te wen, moet jy die regte strategie gebruik, en jy moet weet waar jou Hulpbron le, want oorwinnings kom nie per ongeluk nie. Ons elkeen het ‘n “wall rememberance”, ‘n lys van mense vir wie ons al gebid het. En wanneer dit sleg met ons gaan, kan ons dan terug kyk na al ons gebede wat God al verhoor het.  Moet net nie dink omdat ons dalk net soms kerk bywoon, ons rerig die Here KEN nie. Jou pastoor preek nie net soms nie, maar hy preek elke Sondag. Die vraag is: Hoe is ons gebedslewe, is dit warm of koud, of is dit lou? Kom ons gebruik die voorbeeld van ‘n koppie koffie. Wanneer is dit die lekkerste, warm, koud of lou? Mense drink koffie warm of koud, maar hulle drink nie lou koffie nie. Die Here hou ook nie van ons wanneer ons lou is nie.

Ons bly dieselfde foute oor en oor maak in ons lewens, en  behaal nie oorwinnings nie. Dit is soos landmyne wat jy bly aftrap, net ‘n mors van jou tyd. As daar enigeiets is in jou lewe wat jy graag sou verbeter, wat sal dit wees? Kom ons gebruik die huwelik tussen man en vrou as voorbeeld. Wanneer dinge nie meer goed gaan nie, begin die geveg, die een wil beter probeer veg as die ander, maar eintlik beteken dit net, hulle stry baie, want hulle kan nie goed veg nie. Elke egpaar het wrywing nou en dan, en daar word beurte gemaak om oorwinnings te behaal. Soms wen die vrou, ander kere die man.  Hoeveel keer word daar rerig gebid vir die ander party?

Gaan na jou binnekamer om te bid, baie van ons het ‘n gunsteling plekkie wat ons kan gebruik om te gaan bid, al is dit net ‘n inloop hangkas. Net ‘n plek waar jy jouself kan afsonder, en kan bid vir mekaar en vir die gevegte wat jy deurgaan in jou lewe. Jy moet so veg dat dit voel of jy veg vir lewe of vir dood. Ons is in ‘n “battlefield”  emosioneel en fisies, want dis daarmee dat die vyand ons die meeste aanval. Noem maar dan ook sommer die plek waar jy bid, jou “War room”. Skryf die gebede neer wat jy bid, vir jouself, of vir die persoon vir wie jy in gebed tree. Werk ‘n gebeds strategie uit. Begin om die Bybel rerig te lees, en studeer wat die Skrif se, en kyk wat die strategie was wat die Here gebruik het in ‘n geveg.  Die Here sal ons wys dat dit nie ons werk is om die swaar goed in ons lewens op te los nie, nee dit is net iets wat Hy wil doen vir jou.

Dit is my werk om Sy aangesig te bly soek, en op Hom te vertrou, en op Sy Woord, stewig vas sal bly staan. Hou op om tyd te mors in gevegte waar jy net bly verloor. Veg op die regte manier, met die regte wapens. Sien jouself as ‘n “warrior” wat jy moet ontdek, en wakker die “warrior” in jouself aan, en sien jouself met die regte wapens veg, die Woord van die Here, en sien hoe jy die oorwinnings behaal in die gevegte.

Hou op om tyd te mors om te kerm oor dinge wat nie reg loop in jou lewe nie, en gebruik die tyd om te spandeer om uit te vind wat die Here aan jou situasie kan doen. Moenie negatiewe gedagtes koester omtrent iemand nie, onthou die persoon het sy of haar foute, maar is nie jou vyand nie. Dit is nie jou verantwoordelikheid om iemand te verander nie, jou werk is om die persoon lief te he, te respekteer, en om vir die persoon te bid. Smeek by God vir so ‘n persoon om te doen in sy of haar lewe wat net Hy kan doen, en dan gee jy pad sodat God Sy werk kan doen.

Soek jou gunsteling Skrif in die Bybel, skryf dit af, plak dit vas sodat jou oog elke dag die skrif kan vang, en spreek en bid die skrif oor jou lewe. Skryf elke ding neer wat jou dalk irriteer van iemand,  en dan vra jy jouself af, in al hierdie dinge, dink jy God het die persoon nog lief? En het jy die persoon nog lief?  Natuurlik, want net soos jy en ek mekaar soms irriteer, het die een wat jou irriteer, genade nodig.  Ons dink soms dat dit net party mense is wat genade nodig het, maar dit is selfsugtige denke. Die Bybel se vir ons dat daar nie een is wat geregtig is nie, want almal van ons het gesondig, so ernstig, niemand van ons verdien genade nie, maar almal van ons wil God se vergifnis he. Jesus het Sy bloed aan die Kruis vir ons gestort, Hy het gesterf vir ons, selfs al het Hy dit nie verdien nie.

Hy het uit die graf uit opgestaan, en daardeur vir ons redding, vergifnis, en soveel meer bereik omdat Hy bereid was om vir ons sondes te sterf. Dit is daar vir enige iemand wat na Hom toe draai, en wat besef dat ons nie sonder Hom  oor die weg kan kom nie. Dit is onmoontlik om ‘n geveg sonder Hom  aan te pak.

Die Bybel se ook dat ons Hom nie om vergifnis kan vra, terwyl ons nog wyer om te vergewe nie. En dit is waar genade inkom,  God weet hoe moeilik dit soms vir ons is deurdat ons sukkel met vergifnis. Daardeur skenk Hy vir ons genade, sodat ons ook genade kan betoon aan ons medemens. Selfs wanneer ons dink hulle verdien dit nie.

Almal verdien oordeel, en dit is wat ‘n Heilige God aan ons gee as ons nie ons sondes bely, en in Sy Seun Jesus Christus glo nie. Vergifnis maak mens vry. Daar is nie plek vir jouself en vir God op die troon van jou hart nie, dis of God of dis jy.  Klim jy af van jou troon, en dan sal jy oorwinnings begin behaal.

Gee jou hele lewe aan God oor, God is die Een wat kan oordeel, nie ek of jy nie. Laat dit oor in Sy Hande, en konsentreer op die werklike vyand. Die een wat weggesteek wil bly, en jou aandag aftrek, wat jou mislei en jou daardeur skei van die Here, en van jou naaste. Dit is hoe die vyand te werke gaan, satan het gekom om te steel, dood te maak, en te vernietig. Hy steel jou vreugde, hy maak geloof dood, en probeer verhoudings vernietig.

Maak jou hart reg met God, veg jou geveg in gebed. Kry jou lewe en jou huis skoon deur die Woord van die Here te gebruik as jou wapen. So kry jou handskoene uit en begin die geveg. Daar is nie “magic” in die plek waar jy bid nie, maar die Woord se om in jou binnekamer in te gaan, en in die geheim te gaan bid.  Jou Hemelse Vader wat sien wat in die geheim gedoen word, sal jou beloon.  Moenie toelaat dat jou aandag afgetrek word nie, fokus met jou hart, en “mind” net op Hom. Erken dat Hy God is, gee Hom al die eer wat Hom toekom, en dat jy desperaat op soek is na Hom.  Wees dankbaar vir al jou seeninge, maar dra ook jou benodighede en versoeke aan Hom op in gebed.

Bely dinge in jou lewe waarmee jy sukkel, vra Hom vir vergifnis, en kies om in Hom te glo, want Hy se dat Hy jou liefhet en vir jou sal sorg. Bid ook vir die harte van jou medemens en vir jou geliefdes, vir alles wat die Here op jou hart le vir elkeen. Moet nooit gebed af jaag nie, vat jou tyd, en luister wat God vir jou se. Gee oor aan Hom, weerstaan die vyand en hy sal vlug.

 

Hier volg ‘n voorbeeld van die gebed wat in War room gebruik was:

Ek weet nie waar jy nou is nie satan, maar ek weet jy kan my hoor. Jy het met my “mind” gespeel en met my gemaak net wat jy wou.  Maar nie meer nie, dit is nou klaar!  Jesus is die Here van die huis, en dit beteken dat daar nie meer plek vir jou is nie. Vat jou leuens, jou plannetjies, en beskuldegings en gaan uit in die Naam van Jesus!

Hierdie huis is nou onder nuwe bestuur. Jy het klaar my vreugde gesteel, en binnekort gaan ek dit terug kry. My vreugde kom nie van my vriende af nie, ook nie van my werk, of van my man af nie, maar my vreugde kom van die Here af. En as jy dalk vergeet het, Jesus het klaar met jou afgereken, gaan terug hel toe waar jy hoort, en los my en my familie uit.

My God is Getrou, Hy is Kragtig, en Hy is in beheer. Jy kan Hom nie wegjaag nie, en Hy tree nooit af nie. Dankie Jesus, Hallelujah! My God is goed, en Hy is Getrou!

Here, U het dit weer gedoen, U is Magtig en Genadig! U bly vir my sorg, selfs al verdien ek dit nie. Prys U Here, U alleen is God! Stuur vir my mense, en lei my ook om hulle te kan help.  Rig meer mense op om in U Naam te kan vasstaan, en die vyand kan verslaan. Rig mense op wat U liefhet, en wat U aangesig soek, en in U vertrou!

Ons het ‘n generasie nodig wat nie skaam sal wees vir die Here en Sy Woord nie.  Maak ons ‘n weermag van gelowiges Here, wat nie lou warm sal wees nie, maar eerder op U Woord sal bly vas staan. Ek bid dat daar eenheid sal wees tussen die mense wat U liefhet. Open hulle oe Here sodat hulle U Waarheid kan sien. Beskerm hulle Here, en wees U die leier van hierdie weermag.

Rig ons op Here sodat ons die Lig in hierdie donker wereld kan inbring. Selfs al is ons onder druk, ons nie sal ingee en sal vou nie.  Ons bid dat as ander onder druk sal opgee dat ons steeds sal aangaan.  Here, want daar is Verlossing in die Naam van Jesus Christus.

Ons is “warriors” vir U Here, wat op ons kniee sal veg, en U sal aanbid met ons hele hart!  Roep ons vir die geveg Here, want U is die Koning en die Here! Rig ons op Here.

Amen!

Hierdie is ‘n riglyn om gevegte teen die vyand te kan oorwin.

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *