Hoop vir die wat twyfel.

Lukas 24 : 31.(NLV)  Toe het hulle oe oopgegaan en hulle het

                                                                 Hom erken.

Hoe tree mens op as jy alle hoop verloor het?  Wat is jou reaksie as dit waarop jy jou hoop vir die toekoms geplaas het, skielik net nie meer daar is nie?  Die situasie waarin die Emmausgangers hulle bevind het, was allesbehalwe ideal.  Dis asof alles waarop jy jou hoop geplaas het, skielik soos ‘n mat onder jou voete uitgeruk word.  Hulle was so verward, en hulle het hulle hoop op Jesus geplaas.  Hulle het gehoop dat Hy hulle van die Romeinse oorheersing sou bevry, maar toe verloop dinge anders.  Jesus word gevange geneem, veroordeel, gekruisig, sterf en word begrawe. 

Die hoop virhulle toekoms word meteens van hulle af weggeneem, om dinge te vererger,  hoor hulle dan nog op die dag van hulle vertrek allerlei gerugte.  Vroue kom vertel van ‘n lee graf, en Petrus kom en bevestig dit.  Dit is bitter moelik vir hulle om dit te glo, en stap met somber gesigte huistoe, terwyl hulle druk in gesprek verkeer.  Dan verras Jesus hulle en sluit by hulle aan, maar hulle herken nie vir Jesus nie.  Toe hulle by die huis kom, nooi hulle vir Jesus om in te kom, want tenspyte van hulle hartseer en verwarring , en die verlies van hulle hoop, behou hulle darem hulle gasvryheid.  As Jesus dan by die maaltyd die brood vat en breek en aan hulle gee,  herken hulle Hom. 

Is  dit nie soms die geval met ons dat ons ook so in ‘n put van depressive val nie? Ons verloor hoop, en sit net heeldag en wens dat iemand ons tog net moet kom help uit hierdie donker gat van wanhoop.  Baie situasies kan bydrae daartoe, ons omstandighede,  ekonomie,  politieke vlakke ensv.  Mense verloor hoop, en stroom uit die land uit opsoek na beter vooruitsigte.   In plaas van versoening kom daar groter gapings tussen mense en groepe. Agterdog word al groter, en vertroue,  geloof en hoop vervaag.

Kom ons soek na die lewende Here, want die graf was leeg,   Hy het opgestaan.  Moenie toelaat dat angs, en wanhoop jou lewe oorheers nie.  Jesus leef, Hy het die dood oorwin, en daardeur vir ons soveel bereik.  Moenie soos die Emmausgangers vlug weg van die Here af nie,  dis nou die tyd wanneer ons Hom die nodigste gaan he.  Laatons met blydskap teruggaan na Jerusalem toe, na Jesus toe, want daar was ‘n Houtkruis, en ‘n lee graf, Hy  het opgestaan.

 

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *