DIE WARE WINGERDSTOK. JOHANNES 15:1-17.

 

 

Daar kom tye wat dit voel asof ons rondwaal soos in ‘n woestyn. Ons kom net uit in doodloopstrate, al probeer en doen ons alles wat ons dink sal ons uit die woestyn red. Kom ons wees nou maar eerlik, ons almal beleef sulke tye in ons lewens.

Dit is nie menslik moontlik om self te probeer uitkom waar ons wil wees nie, ons het hulp nodig. Dit is die hulp van Jesus Christus, Hy lei ons terug op die regte pad, die Ware Wingerdstok waar ons geen woestyntye meer sal beleef nie. As die vyand ons aanval moet ons terugkeer na Jesus vir krag en deursettingsvermoe, Hy is die enigste een wat ons beskerm en ons wysheid gee om te kan leer deur die foute wat ons maak.

Jesus leer ons in Sy Woord waar Hy se: “Ek is die Ware wynstok, en My Vader is die Landbouer. Elke loot van My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af. Elke loot wat wel in My vrug dra, die maak Hy skoon sodat dit meer vrug kan dra.”

Dankie dat U ons snoei Here in elke faset van ons lewens. Dit maak seer maar dit laat ons toe om meer vrug te kan dra vir U.

Sy Woord se: “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra as dit nie aan die Wingerdstok verbind bly nie.” Dit laat my weereens besef hoe belangrik dit is vir ons om aan die Here vas te hou in moeilike tye. Ons kan nie bestaan sonder Hom nie want as ons laat los van Jesus, gaan die loot verdroog. Sy woord se: “As iemand nie aan My verbind bly nie, word hy uitgewerp soos die loot, en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur om te verbrand.”

Deur die vermanings en snoei van ons lote, kan ons vir seker wees van Jesus se Liefde vir ons. Sy Woord se: “ As julle aan My verbind bly en My Woorde ‘n stewige vastrapplek in julle gekry het, vra dan net wat julle wil he, en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat My Vader verheerlik word.”

Ons kan nie ‘n lewe lei sonder Jesus Christus in ons lewens nie, wat sal van ons word? Hy het vir ons die opdrag gegee in Sy Woord: “ Julle moet mekaar liefhe soos Ek julle liefgehad het. Niemand het ‘n groter liefde soos hierdie nie: dit is dat iemand sy lewe opoffer terwille van sy vriende. Julle is My vriende as julle doen wat Ek aan julle opdra.”

Jesus Christus het vir ons gesterwe aan die kruis, groter liefde as dit, is daar nie. Hy het ons uitgekies om lote te kan wees wat moet groei aan die Ware Wingerdstok, sodat ons nooit sal verdroog nie, maar net stewig kan bly vasgroei aan Hom tot eer en verheerliking van Sy Naam.

Ons sal vrugte dra wat blywend is en nie sal vrot word of verdroog nie. Hy skenk ons die Lewende Water om blywend vrug te kan dra. Die Woord van God sodat ons kan bly groei vir Hom. Dit is ons voedsel, ons water want sonder die Wingerdstok kan geen loot bestaan nie.

 

 

Louise van der Westhuizen.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *