Sout en Lig

                            Die sout vir die aarde en die lig vir die wereld. Matteus 5:13-16.

                                                                     Sout en lig.

As ons sout en lig bymekaar sit, besef ons dat die Christen nie sonder een van hulle kan klaarkom nie.  Sout maak ons dors, daarom bly ons gedurig  hunker na God en Sy Woord Sout word ook gebruik as ‘n geurmiddel vir ons kos sodat dit lekkerder kan smaak, en ons die ete kan geniet. Kos sonder sonder sout is  smaakloos. Vroeere jare was sout ook gebruik om voedsel te bewaar. In daardie tye het die mense nie yskaste gehad om hulle voedsel in te bewaar nie.  Tegnologie het baie verander, en ons is gelukkig dat soveel dinge vir ons makliker gemaak is.

Daarom moet ons juis ook ander mense se harte kan bereik, buite die kring van ‘n Christen. Ons moet genoeg dors word vir God, en Sy Woord. Die sout in die potjie moet nie net gebruik word wanneer ons dit nodig het nie.  Nee, die Christen moet die soutpotjie mildelik gebruik, sodat ander mense ook die dors het na God en Sy Woord. Wees die geurmiddel wat God kan gebruik om mense te kan wen vir Sy Koninkryk.

In Matteus 5:13 se Jesus: “Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout verslaan het, hoe kry ‘n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit.”  Bewaar jou soutpotjie sodat die sout nie verslaan nie. Moenie toelaat daar nie meer ‘n doel oor is vir die gebruik van jou sout nie. Samesmelting met die wereld en sy dinge, veroorsaak dat ons sout nutteloos word, en dan kan  God ons nie gebruik nie.

Wees positief sodat ons ook ‘n positiewe invloed op die wereld daarbuite kan he. Ons is die sout wat smaak aan kos moet gee, en bederwing moet afweer. In Genesis 19:26, lees ons van Lot se vrou wat in ‘n Soutpilaar verander het. Hoekom? Sy was ongehoorsaam aan God deur terug te kyk na haar ou huis. In Lukas 9:62 se God: “ Iemand  wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die Koninkryk van God nie. “ Ja, sout word ook gebruik in God se oordeel. Lot se vrou het ‘n Bybelse teken geword deur terug te kyk na haar ou huis. Vir die Christen is dit belangrik om die les van sout aan ander te kan meedeel, en hulle gereed te kan maak vir God se Koninkryk.

So is ook die lig ewe belangrik. In Matteus 5:14-16 se Jesus: “ Julle is die lig vir die wereld. ‘n Stad wat op ‘n berg le, kan nie weggesteek word nie, ook steek mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie, maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik word.”

Laat ons nie afsydige en spaarsamige Christenne wees nie. Wanneer ons Jesus aangeneem het as ons persoonlike Verlosser, gebeur daar iets in ons harte, ons word nuwe mense. Ons skyn soos die lig op die berg vir almal om te sien. Die lamp word ook nie onder ‘n emmer weggesteek nie, hoe sal ons vir ander mense lig kan wees? Wanneer hulle die lig sien, sal die begeerte daar wees om ook soos kinders van God te kan wees, en daardeur word God verheerlik.

Moenie suinig wees met jou sout en lig nie kind van God. Laat die boodskap wat ons uitdra, gesout wees, en laat die lamp wat ons dra, skyn vir alle mense sodat hulle dors en honger word vir God en Sy Woord. Verlig hulle voetpaaie na God se Koninkryk met jou lamp.

Gebed:

Hemelse Vader, dankie vir die kosbare geskenke van sout en lig. Leer my om dit mildelik te kan gebruik, en daardeur vele mense te kan bereik vir U Koninkryk. Help my dat ek  nie sal toelaat dat my sout sal verslaan nie, en my lamp nie onder ‘n emmer sal staan nie.  Ons is die sout van die aarde, die waarde daarvan is onmeetbaar. Dankie Vader.

Amen.        Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *