Geskenke uit God se hand vir jou en my.

                                 Die opwekking van Tabita.  Handelinge 9:36-42                                      

 

 In Joppe, ‘n entjie van Lidda af, het ‘n volgeling van Jesus gebly met die naam Tabita. Die Griekse betekenis van haar naam was:  Wildsbokkie. Sy was ook Dorkas genoem, want sy het haar altyd ontferm oor haar medemens.  Sy het die armes gehelp deur goeie dinge vir hulle te doen, en te gee.

Tabita het op haar beskeie manier klere vir die behoeftige mense, en vir die weduwees gemaak.  So het sy Jesus se Naam verkondig, want Jesus het vir haar die gawe en talent gegee, om daardeur barmhartigheid teenoor haar medemens te kon bewys. Tabita het gewoeker met die talent en gawe wat Jesus vir haar gegee het, en sy was oral baie geliefd en bekend.

Juis in daardie tyd toe Petrus in die omgewing was, het Tabita ernstig siek geword, en sy is kort daarna oorlede. Ander gelowiges het haar liggaam gereedgemaak vir die begrafnis. Die gelowiges het egter gehoor dat Petrus daar naby in Lidda was. Hulle het twee mans soontoe gestuur om hom te smeek om Joppe toe te kom.

Petrus was dadelik bereid om saam met hulle te gaan.  In Joppe aangekom, het hy saam met hulle na die bokamer gegaan waar Tabita se liggaam gele het. ‘n Klompie van haar vriendinne, almal weduwees, het daar om haar gestaan.  Hulle was baie hartseer, en tussen hulle trane deur het hulle vir Petrus van die klere gewys wat sy gemaak het toe sy nog geleef het.

Jesus het Petrus se hart en oe aangeraak, en hy het die goeie gesindheid waarmee Tabita al die mense in Joppe bedien het, raakgesien. Petrus het vir almal gevra om buite toe te gaan.  Daarna het hy op sy kniee neergeval en begin bid. Toe kyk hy na haar en se vir haar: “Tabita staan op!”  Tabita het haar oe oopgemaak.  Toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit.  Hy het haar hand gevat en haar gehelp om op te staan.  “Kom in. Kom kyk wat het gebeur”, het Petrus vir die gelowiges en die weduwees gese wat buite die deur gewag het.  Toe hulle in die kamer kom, sien hulle dat Tabita weer lewe.  Hierdie nuus het soos ‘n veldbrand deur Joppe versprei.  Hoe anders?  Dit het gemaak dat baie mense in die Here begin glo het.

God gebruik groot predikers soos Petrus en Paulus, maar Hy gebruik ook mense wat die gawe het om goed te doen, mense soos Dorkas.

Voel dit vir jou soms dat Barmhartigheidswerk eintlik ‘n baie ondankbare werk is? Dat dit nie raakgesien, en waardeer word nie?  Jesus gee vir jou en vir my die gawes en talente, want Hy wil ons gebruik om ‘n verskil hier op aarde te kan maak, en gebruik ons vir Sy Koninkryk. Vir sommige mense beteken dit dalk niks, maar solank ons die goeie gawes en talente gebruik, is ons besig om skatte vir onsself in die hemel bymekaar te maak.  Jesus kyk elke dag na ons, om te kan sien wat ons doen met die gawes en talente wat Hy vir ons gegee het.  Moenie altyd wens dat jy ander gawes en talente ontvang het nie, want God weet watter geskenke elkeen van ons nodig het.  Gebruik die geskenke en haal oorvloedig daaruit vir elke dag, en deel aan almal uit wat dit nodig het.

 

Gebed:

Hemelse Vader, soms voel dit vir my asof my talente en gawes wat U vir my gegee het, nie genoeg waardeer word, en raakgesien word nie. Maar ek dank U Vader vir die geskenke.  Ek weet ek werk vir U en U Koninkryk, maak nie saak hoe my medemens daaroor voel nie.  Solank ek vrede het, en gelukkig is in dit waarvoor  U my geroep het.  Help my om altyd nederig te kan wees, en oorvloedig my talente en gawes te kan uitdeel.

Dankie Jesus.

Amen.

 

Louise van der Westhuizen.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *