Die Albaste Fles.  

                   

                               Lukas 7:36.

Hierdie gedeelte in die Woord van God, bewys net weereens aan my hoe Liefdevol

en vol Genade ons Here is.  Een van die Fariseers, Simon het Jesus genooi om by

hom te gaan eet, en Hy het by die Fariseer se huis ingegaan en aangesit om te eet.

Die gedeeltes wat ons al gelees het in die Woord van die Fariseers getuig daarvan

dat hulle Jesus nie wou erken as die Seun van God nie, en hulle het alles in hulle

vermoe probeer om Hom vas te trek. Jesus het nie omgegee of dit ‘n Fariseer

was of nie, Hy het besef dit kon gevaarlik wees, maar Sy Liefde vir die mens is

baie groter.

         ‘n Sekere vrou wat ‘n vrou van losse sedes was, het verneem dat Jesus by die

            Fariseer aan tafel was, en sy het soontoe gegaan met ‘n albaste fles vol salf. Sy

            Het by Jesus se voete gekniel en begin huil. Op daardie oomblik was haar hart vol

emosies. Sy het besef hoe groot haar sondes is, en besef Jesus is die enigste een

wat haar kon help. Haar trane het op Jesus se voete geval, en sy het haar hare

gebruik om Sy voete af te droog. Sy het van die aromatiese salf wat in die albaste

fles was,  gebruik om Jesus se voete  mee te smeer. Het sy ooit kon dink dat daar

spykers deur Jesus se voete geslaan gaan word?

Het sy ooit daaraan gedink dat Jesus sou

gekruisig  word vir elke mens se sondes?

Die Fariseer wat Jesus genooi het, het dit aanskou, en weereens deur sy denke by

homself Jesus ontken, want so het hy gedink, as Hy ‘n profeet was, sou Hy geweet

het watter soort vrou dit is wat Hom aangeraak het, want almal het geweet sy was ‘n

vrou van losse sedes. Nooit het dit by die hom opgekom dat hy ook ‘n sondaar

was nie.

 

Jesus se vir hom, Simon, kyk na hierdie vrou wat hier kniel. Jy het nie vir My water

aangebied om die stof van my voete af te was toe ek in jou huis ingekom het nie, maar

sy het my voete met haar trane afgewas, en met haar hare droog gemaak. Jy het my nie

met ‘n soen verwelkom nie, maar sy het my voete nie opgehou met soen vandat sy

hier ingekom het nie. Met olie het jy nie My hoof gesalf nie, maar sy het my voete met

salf gesalf. Sy het werklik berou oor haar sondes, en daarom se ek vir jou, haar sondes

wat baie is, is vergewe, want sy het baie liefgehad.

 

Ek glo Jesus het vir Simon hier gese, dat hy nie oordeel mag uitspreek nie, want hy

wat Simon is, is self ook ‘n sondaar.  Die vrou het haar liefde oor en oor bewys

aan Jesus. Jesus se toe aan die vrou, jou sondes is jou vergewe, jou geloof het jou

gered, gaan in vrede. Watter verligting moes dit nie vir haar gewees het nie?

 

Deur blindheid, wou niemand die Seun van God erken het nie. Die vrou met die albaste

fles het deur oe van geloof na Jesus gekyk. Kom laat ons almal ons albaste fles vol

sondes, hartseer, verwerping en oordeel na Jesus toe bring. Kom ons kniel by Sy voete

en was Sy voete met trane van berou, en droog Sy voete af met ons harte, en salf Sy

voete met die sekerheid van ‘n nuwe begin.  Laat ons nie soos die fariseers wees wat

vol beskuldigings en oordeel teenoor Jesus gestaan het nie.

 

Bring jou albaste fles vol liefde vir Jesus.

 

 

Louise van der Westhuizen.

 

 

 

 

 

 

 

Hierdie gedeelte in die Woord van God, bewys net weereens aan my hoe Liefdevol

en vol Genade ons Here is.  Een van die Fariseers, Simon het Jesus genooi om by

hom te gaan eet, en Hy het by die Fariseer se huis ingegaan en aangesit om te eet.

Die gedeeltes wat ons al gelees het in die Woord van die Fariseers getuig daarvan

dat hulle Jesus nie wou erken as die Seun van God nie, en hulle het alles in hulle

vermoe probeer om Hom vas te trek. Jesus het nie omgegee of dit ‘n Fariseer

was of nie, Hy het besef dit kon gevaarlik wees, maar Sy Liefde vir die mens is

baie groter.

 

‘n Sekere vrou wat ‘n vrou van losse sedes was, het verneem dat Jesus by die

Fariseer aan tafel was, en sy het soontoe gegaan met ‘n albaste fles vol salf. Sy

Het by Jesus se voete gekniel en begin huil. Op daardie oomblik was haar hart vol

emosies. Sy het besef hoe groot haar sondes is, en besef Jesus is die enigste een

wat haar kon help. Haar trane het op Jesus se voete geval, en sy het haar hare

gebruik om Sy voete af te droog. Sy het van die aromatiese salf wat in die albaste

fles was,  gebruik om Jesus se voete  mee te smeer. Het sy ooit kon dink dat daar

spykers deur Jesus se voete geslaan gaan word?

Het sy ooit daaraan gedink dat Jesus sou

gekruisig  word vir elke mens se sondes?

 

Die Fariseer wat Jesus genooi het, het dit aanskou, en weereens deur sy denke by

homself Jesus ontken, want so het hy gedink, as Hy ‘n profeet was, sou Hy geweet

het watter soort vrou dit is wat Hom aangeraak het, want almal het geweet sy was ‘n

vrou van losse sedes. Nooit het dit by die hom opgekom dat hy ook ‘n sondaar

was nie.

 

Jesus se vir hom, Simon, kyk na hierdie vrou wat hier kniel. Jy het nie vir My water

aangebied om die stof van my voete af te was toe ek in jou huis ingekom het nie, maar

sy het my voete met haar trane afgewas, en met haar hare droog gemaak. Jy het my nie

met ‘n soen verwelkom nie, maar sy het my voete nie opgehou met soen vandat sy

hier ingekom het nie. Met olie het jy nie My hoof gesalf nie, maar sy het my voete met

salf gesalf. Sy het werklik berou oor haar sondes, en daarom se ek vir jou, haar sondes

wat baie is, is vergewe, want sy het baie liefgehad.

 

Ek glo Jesus het vir Simon hier gese, dat hy nie oordeel mag uitspreek nie, want hy

wat Simon is, is self ook ‘n sondaar.  Die vrou het haar liefde oor en oor bewys

aan Jesus. Jesus se toe aan die vrou, jou sondes is jou vergewe, jou geloof het jou

gered, gaan in vrede. Watter verligting moes dit nie vir haar gewees het nie?

 

Deur blindheid, wou niemand die Seun van God erken het nie. Die vrou met die albaste

fles het deur oe van geloof na Jesus gekyk. Kom laat ons almal ons albaste fles vol

sondes, hartseer, verwerping en oordeel na Jesus toe bring. Kom ons kniel by Sy voete

en was Sy voete met trane van berou, en droog Sy voete af met ons harte, en salf Sy

voete met die sekerheid van ‘n nuwe begin.  Laat ons nie soos die fariseers wees wat

vol beskuldigings en oordeel teenoor Jesus gestaan het nie.

 

Bring jou albaste fles vol liefde vir Jesus.

 

 

Louise van der Westhuizen.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *