Hoe julle wat weet dat die einde naby is, moet leef.

1 Petrus 4:8-11(NLV).

Jesus Christus gee hier vir ons duidelike riglyne sodat die van ons wat weet dat die eindtye naby is, moet leef.  Hy se wees nugter, en wees vol selfbeheersing, sodat julle kan bid, m.a.w  ons moet waaksaam bly, en die heeltyd leef met ‘n wonderlike voor uitsig dat ons Koning kom.

Die belangrikste is dat ons mekaar onselfsugtig moet liefhe, sonder om liefde terug te verwag. Die Here se sulke liefde maak baie sondes toe.

Tweedens: Ontvang mekaar in julle huise sonder om te kla. Laat ‘n vreemdeling in jou huis welkom voel, nooi hulle in en vertel vir hulle van Jesus.

Derdens: God het aan elkeen van ons ‘n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet ons mekaar dien, sodat God se onverdiende goedheid DEUR JULLE na mekaar toe kan vloei.

As jy dus goed kan preek, preek dan so dat God deur jou praat.

As jy die gawe ontvang het om ander te dien, doen dit met krag en energie WAT GOD GEE. So moet God verheerlik word, deur dit wat Jesus Christus moontlik gemaak het.

Laat ons dus waaksaam bly en nugter wees sodat ons kan bid. Ons weet die einde is naby.

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *