Glo ons nog in God se Wonderwerke?

Maleagi 4:2(NLV)

Maar die son van Geregtigheid, met Genesing in Sy vlerke, sal opkom vir hulle wat eerbied en respek vir My het. Julle sal uitgaan en vrolik rondspring soos kalwers wat uit die kraal kom.

In hierdie lewe van vandag hoor ons al hoe meer van mense wat siek is. Hetsy dit nou fisies, emosioneel of geestelik is, daar is siekte. Vir party van die siektes kan medikasie soms help, en ander moet deur sielkundiges of psigiaters, gedoen word, of operasies  moet gedoen word in ‘n poging om die persoon te probeer help.

Dit laat my dink vandag, en daardeur praat ek ook met myself daardeur.  Ons loop elke dag met daardie siektes, en as ons opstaan elke oggend, en nie lekker voel nie, wat doen ons? Ons kla gewoonlik by iemand soos om net ‘n voorbeeld te kan gebruik, my kop is seer, of my tand , of oor of wat ookal die geval is. Daardeur gee ons eintlik vir die vyand soveel krediet om hierdie dinge oor onsself te bly uitspreek. Alreeds val hy ons aan met allerhande siektes, en dan spreek ons dit heeldag oor onsself uit.

Is dit nie nie so dat die vyand weet waar die kwesbaarste plekke in ons liggame is nie. Die brein, ja in ons denke, en daarmee saam, ook ons monde. Ons dink altyd die ergste in tye van slegte nuus, en spreek dit dan ook uit wanneer ons voel daar is nou wraggies nie meer ‘n uitkoms, en ‘n pil of dokter wat kan help nie. Dan val die vyand onmiddelik ons geloof daardeur aan, ons verval in angs en depressie, m.a.w, ons se letterlik daardeur, vyand jy het gewen.

Sjoe julle, dit is skokkend om so daaraan te dink, hoe moet God se hart voel oor hierdie “kompetisie”?  Ek sit dit in aanhalings tekens, want vir God sal daar nooit kompetisie wees nie! Hy genees, maar God se hart raak seer, want Sy kinders wat veronderstel is om in Sy Woord en in Hom te glo, verkies om die vyand te glo.

As ek en jy in God glo, en in Hom, en in al Sy Wonderwerke, en elke Skrif wat Hy gee oor Genesing kan  ons toepas en uitspreek oor ons liggame, dan sal ons gesond word en wees.  As dinge volgende keer so donker en hopeloos lyk, onthou dat Jesus se bloed aan die kruis op Golgota vir jou en my se genesing gevloei het.

Glo ons nog steeds in God en Sy miracles, of glo ons die vyand? Gaan ons veg, of gaan ons oorgee?

Ek verkies die lewe, ek verkies om te veg, tenspyte van….. Wat is jou keuse?  Kom ons spring soos ‘n kalwer uit die stal vrolik rond, laat toe dat Jesus vir jou en my ‘n miracle doen.  Komaan…..waag dit!

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *