Jou hande is daar vir ‘n doel

Efesiers 2:10(DB)

“Onthou God het ons gemaak wat ons nou is. Dit is Hy wat ons nuut gemaak het omdat ons Christus Jesus s’n is. Hy het dit gedoen sodat ons reg en goed kan leef soos Hy lankal besluit het ons moet leef.”

Hou jou hande voor jou, en bekyk dan jou hande baie goed.  Ons het vyf vingers aan ons hande, ons kan met hulle goed raak vat en optel, ons kan daarmee skryf, speel en allerhande takies daarmee verrig. Ons bestuur ‘n motor, maak huis skoon, ons klap hande, en speel musiekinstrumente daarmee, ag en daar is nog soveel goed wat ek kan opnoem.

En weet julle, deur dit alles het ons “fingerprints” nog nooit afgekom nie. Dit is ons identifikasie, dit se wie ons is, en nie een van ons het dieselfde “fingerprints” nie.  Is dit nie wonderlik van God om vir ons elkeen te vat en so uniek te maak sodat daar nooit  twee van dieselfde mense sou wees nie?

So wil ek he dat ek en jy ook vandag so na Jesus se Hande sal kyk. Hoeveel keer het Hy die mense gegroet, en Genesings gedoen met Sy Hande? Hy het elke dag ‘n pad saam met mense gestap, hulle aangeraak deur Sy Woorde en Sy Hande, en hulle die Hande opgele en Genesings gedoen vir baie.

In daardie selfde Hande het hulle spykers ingeslaan in ‘n kruis op Golgota, en ook in Sy voete.  Hulle wou Jesus se “fingerprints” nie meer op aarde he nie, want Hy was ‘n bedreiging vir hulle. Jesus moes dood, maar Prys die Here, Hy het die teendeel bewys, die graf en die dood kon Hom nie hou nie. Niks, maar niks kon ‘n plaasvervanger vir Jesus se “fingerprints” en vir Sy Hande wees nie.  Met dieselfde Hande verrig Hy steeds vandag nog wonderwerke, en raak mense se lewens aan, Hy LEEF!

Laat ons hierdie hande van ons ook so gebruik in die wereld om die Here se werke te kan voortsit. Le hande op die siekes, bid vir hulle, en betoon liefde teenoor alle mense, maar die belangrikste is, hef jou hande op na Bo in Gebed en in Worship, want Hom kom toe al die Lof en Eer!

Louise van der Westhuizen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *